Menu

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

 

finker – Σύστημα Παροχής Ηλεκτρονικών Οικονομικών Υπηρεσιών
Όροι Χρήσης

Τελευταία τροποποίηση: 09.11.2017

I. Σκοπός του Συστήματος

1. Οι όροι χρήσης του finker – Σύστημα Παροχής Ηλεκτρονικών Οικονομικών Υπηρεσιών (αναφερόμενοι εφεξής ως «Όροι»), ισχύουν για Οικονομικές Υπηρεσίες που παρέχονται από το σύστημα finker, εφεξής αναφερόμενο ως «Σύστημα», η χρήση του οποίου δεσμεύει Χρήστες και Πάροχο. Αμφότεροι, Χρήστες και Πάροχος, δεσμεύονται από τους Ορους.
2. Χρήστες θεωρούνται όσοι εγκαθιστούν το Σύστημα finker, σε φορητό ή σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή (smartphone, tablet, laptop, desktop κ.λπ). Οι Χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται επί των Ορων και να κατανοούν πλήρως τις προυποθέσεις που διέπουν την χρήση του Συστήματος. Οι Χρήστες δικαιούνται να ζητούν από τον Πάροχο διευκρινίσεις επί των Ορων, με αιτήματα που υποβάλλονται πριν την έναρξη χρήσης αυτού. Με την εγκατάσταση του Συστήματος και την επιλογή Accept/Αποδοχή των Ορων, θεωρείται ότι οι Χρήστες έχουν αναγνώσει, κατανοήσει, συμφωνήσει και αποδεχθεί την τήρηση των Ορων.

II. Παροχή των Υπηρεσιών

1. Με την εγκατάσταση του Συστήματος, οι Χρήστες μπορούν, άμεσα, να το χρησιμοποιήσουν. Οι Χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές εκδόσεις του συστήματος (εφ’ όσον υπάρχουν), ανάλογα με τις διαθέσιμες από τον Πάροχο, τις οποίες θα επιλέξουν να προμηθευθούν. Λήξη συνεργασίας μεταξύ Παρόχου και Χρηστών σηματοδοτείται με την απεγκατάσταση του Συστήματος από τον εξοπλισμό τους και την άρση τυχόν εκκρεμοτήτων.
2. Το Σύστημα εγκαθίσταται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα και γενικά συστήματα που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων – ανοικτά δημόσια ή ιδιωτικά – επωνομαζόμενα, εφεξής «Δίκτυα».

III. Περιεχόμενο των Υπηρεσιών

1. Online Οικονομικές Υπηρεσίες

(1) Οι Χρήστες γίνονται αποδέκτες των online οικονομικών υπηρεσιών του Συστήματος, με το «κατέβασμα» και εγκατάσταση του Συστήματος, από την ιστοσελίδα www.finker.co ή https://finkerapp.co
(2) Στην διαμόρφωση των online oοικονομικών υπηρεσιών που παρέχει το finker, συμμετέχουν μεταξύ άλλων και δεδομένα από κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών και άλλων ηλεκτρονικών συναλλαγών, του Χρήστη.

2. O Πάροχος, σε χρονικές περιόδους της δικής του επιλογής, δύναται, να τροποποιεί, να προσθέτει ή και να αφαιρεί υπηρεσίες και λειτουργικότητα από το Σύστημα, με στόχο την προσαρμογή του σε επερχόμενες μεταβολές και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς τους Χρήστες.
3. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του Παρόχου, σε χρονικές περιόδους της δικής του επιλογής, να αλλάζει, την διεύθυνση της ιστοσελίδας του στο Διαδίκτυο, τον αριθμό τηλεφώνου, Φαξ, sms και domain name του Συστήματος. Ταυτόχρονα, υποχρεούται να ανακοινώνει/ειδοποιεί τους Χρήστες για την ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύουν/λαμβάνουν χώρα οι αλλαγές.
4. Στον βαθμό που η ισχυουσα νομοθεσία επιτρέπει, ο Πάροχος δύναται να αποστέλει προς τους Χρήστες διαφημίσεις προιόντων (δικών του ή συνεργατών), μέσω του Συστήματος.

IV. Αποδέκτες των Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Σύστημα απευθύνονται σε Χρήστες που κατά το μάλλον ή ήττον έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Είναι ενήλικοι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, με πλήρη αστικά δικαιώματα. Διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς και είναι χρήστες online banking services.
2. Είναι ενήλικοι, που έχουν ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό ανηλίκων
3. Είναι κάτοχοι μιας τουλάχιστον κάρτας πληρωμών, ανεξαρτήτως είδους.
4. Κατέχουν και χρησιμοποιούν οιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικών – άυλων πλήρωμών.
5. Είναι μικρές, μικρομεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις.

V. Λειτουργία, Χειρισμός, Παύση και Τερματισμός των παρεχόμενων Υπηρεσιών

1. Οι Χρήστες χρησιμοποιούν μέρος ή το σύνολο των λειτουργιών του Συστήματος, βάσει διαδικασίας (εάν υφίσταται) που προσδιορίζεται από τον Πάροχο.
2. Οι Χρήστες χρησιμοποιούν το Σύστημα, την λειτουργικότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, για να εισέρχονται – διαδικτυακά – να εξερευνούν, να εξετάζουν, να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται μέρος ή το σύνολο των οικονομικών τους πληροφοριών και δεδομένων. Μερικές από τις πληροφορίες ενδέχεται να μην τυγχάνουν άμεσης επικαιροποίησης (up to date), επειδή κάποιες συναλλαγές που εκτελούνται από τραπεζικά συστήματα e-banking μπορεί να είναι σε εκκρεμότητα και ούτω δεν έχουν ολοκληρωθεί, καταχωρηθεί και ενημερώσει το Σύστημα.
3. Οσον αφορά σε πληροφορίες και δεδομένα που λαμβάνονται από παραδοσιακά συστήματα τραπεζικών υπηρεσιών online, που ενδεχομένως διαχειρίζονται διαφορετικές οικονομικές υπηρεσίες, διαφορετικά είδη Χρηστών και διαφορετικά, εν γένει, δεδομένα, το Σύστημα δύναται να προσφέρει εξειδικευμένες ηλεκτρονικές οικονομικές υπηρεσίες εμφάνισης, διαχείρισης και ταξινόμησης, ως επί παραδείγματι διαχωρισμού και ομαδοποίησης δεδομένων από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, που συνδέονται με κύριες και δευτερεύουσες κάρτες, ώστε να προβάλλονται ξεχωριστά, οι εικόνες/τα δεδομένα χρήσης.
4. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα, σε χρονική περίοδο της αποκλειστικής του επιλογής, να επαναδιαμορφώνει ή να τροποποιεί πληροφορίες και ενημερώσεις που θα δημοσιεύονται και διατίθενται στους Χρήστες και θα αφορούν στην εύρρυθμη λειτουργία του Συστήματος.
5. Τυχόν προμήθειες που σχετίζονται με τον χρόνο εκτέλεσης (runtime) υπηρεσιών εξαρτώνται και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις λειτουργίες που υλοποιούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αυτές, εξαρτώνται και ορίζονται από τις λειτουργίες και το λειτουργικό περιβάλλον του Συστήματος.
6. Το Σύστημα υιοθετεί και εφαρμόζει αναγκαίες (και εφαρμόσιμες) ρυθμίσεις ασφαλείας, για τον έλεγχο και διαχείριση κινδύνων που αφορούν στο λειτουργικό σύστημα, ώστε να λειτουργεί σταθερά και απρόσκοπτα.

VI. Επαλήθευση Ταυτότητας

1. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα χρήσης διαφόρων μεθόδων επαλήθευσης της ταυτότητας των Χρηστών (επωνομαζομένων εφεξής Πληροφορίες Επαλήθευσης Ταυτότητας), όπως:
• Συνθηματικά πρόσβασης στο Σύστημα, εφεξής, επωνομαζόμενα ως «Συνθηματικά»
• Κωδικοί Επαλήθευσης
• Συνθηματικά με Ταυτοποίηση Δακτυλικών Αποτυπωμάτων
• Δηλωμένες ερωτήσεις και απαντήσεις, που εδόθησαν κατά την εγγραφή
• Προσωπικές πληροφορίες για τον Χρήστη (όπως όνομα, αριθμοί κινητών τηλεφώνων, αριθμοί σταθερών τηλεφώνων, διευθύνσεις αλληλογραφίας, ΑΦΜ κ.λπ.), χρησιμοποιούνται από το Σύστημα, για την επαλήθευση της ταυτότητας των Χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές έχουν δηλωθεί και παρασχεθεί στον Πάροχο από τους Χρήστες και συνήθως είναι κοινές πληροφορίες όπως αυτές που καταχωρούνται σε βάσεις δεδομένων κυβερνητικών υπηρεσιών, τραπεζών, εμπορικών, επιστημονικών ή τεχνολογικών ενώσεων κ.λπ.
2. Στην περίπτωση που οι Πληροφορίες Επαλήθευσης Ταυτότητος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, είναι ασύμβατες με τις πληροφορίες που ο Πάροχος έλαβε και έχει καταχωρήσει, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να «παγώσει» την διαδικασία Επαλήθευσης Πληροφοριών Ταυτοποίησης, ανεξαρτήτως φάσης, διαδικασίας και επιπέδου, μέχρι ο Χρήστης να ολοκληρώσει την διαδικασία επιτυχώς, επαναφέρων (resetting), ή τροποποιών τις σχετικες Πληροφορίες Επαλήθευσης Ταυτότητος, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

VII. Ειδοποιήσεις Κινδύνων και Ανάληψη Ευθυνών

• Οι Χρήστες κατανοούν απόλυτα και αποδέχονται ρητά, ότι λειτουργίες σε περιβάλλον Διαδικτύου όπως επί παραδείγματι η χρήση e-banking, η δημιουργία, αποστολή και διεκπεραίωση εντολών πληρωμών, ανταλλαγή πληροφοριών δι’ επικοινωνιών μέσω του διαδικτύου, τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μέσων/μορφών επικοινωνίας, όπως ασύρματα δίκτυα, ανοικτα δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα κ.λπ., εμπεριέχουν κινδύνους δημιουργίας σφαλμάτων, ασφαλείας, ιδιωτικότητας (privacy) και εξαπάτησης.
• ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
• ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΧΡΉΣΤΕΣ Ή ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

VIII. Εγγύηση Ασφαλείας

1. Οι Χρήστες πρέπει να φυλάσσουν με επιμέλεια τα κινητά τους τηλέφωνα με τα οποία λαμβάνουν Κωδικούς Ταυτοποίησης (εφεξής και εις το παρόν αναφερόμενα ως «Κινητά Τηλέφωνα Ταυτοποίησης»), Πληροφορίες Επαλήθευσης Ταυτότητος, προτεινόμενα ηλεκτρονικά συνθηματικά (εάν η συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιείται), τα οποία ο Πάροχος αποστέλλει στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία που έχουν δηλωθεί από τους Χρήστες.
2. Οι Χρήστες οφείλουν να αλλάζουν τα συνθηματικά εισόδου στο Σύστημα Ηλεκτρονικές Οικονομικές Υπηρεσίες – finker, σε τακτική βάση, ή όταν αυτό ζητείται από το Σύστημα και να μην χρησιμοποιούν συνθηματικά που έχουν χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν.
3. Οταν ο Χρήστης ορίζει ή αλλάζει συνθηματικό, το συνθηματικό δεν πρέπει να ΜΗΝ είναι εύκολα ανιχνεύσιμο από τρίτους και να δώσει, ούτω, σε τρίτο άτομο, την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το Σύστημα και τις υπηρεσίες του εν ονόματι του Χρήστη ή αντ’ αυτού.
4. Σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που διαφυλάττουν την ασφάλεια των συνθηματικών. Δεν πρέπει να αποκαλύπτουν τα συνθηματικά τους σε άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του Παρόχου, καθώς και προς το βοηθητικό προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, από το αντίστοιχο τμήμα πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας του Παρόχου.
5. ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥΣ, Ή ΑΝΤ’ ΑΥΤΩΝ.
6. Κατά την διάρκεια χρήσης του Συστήματος, οι Χρήστες δεν πρέπει να αφήνουν τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό συνδεδεμένο με το Σύστημα και να απομακρύνονται, χωρίς να εξέρχονται (να κάνουν δηλαδή log out) από το finker.
Οι Χρήστες δεν πρέπει να λειτουργούν το Σύστημα με τερματικά που είναι συνδεδεμένα σε τοπικά δίκτυα (LAN), όπως π.χ., σε περιβάλλοντα γραφείου. Ανάλογα περιβάλλοντα δεν εξασφαλίζουν από την διαρροή των δεδομένων πρόσβασης.
7. Οι Χρήστες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν για το Σύστημα είναι εφοδιασμένος με επαρκή μέσα προστασίας, κατά ιών και κακόβουλου λογισμικού.

IX. Service Software and Ownership

1. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΞ’ ΑΙΤΙΑΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία οι Χρήστες χρησιμοποιούν το Σύστημα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαικής Ενωσης, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους νόμους και τις διατάξεις των κρατών, εντός των οποίων το χρησιμοποιούν.

X. Online Service Records

1. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα καταγραφής δεδομένων και γεγονότων που παράγονται και σχετίζονται με το Σύστημα, (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ηλεκτρονικά αρχεία, εντός του Συστήματος, γραπτά αρχεία, μαγνητοσκοπημένα αρχεία, τηλεφωνικά αρχεία), που θα τηρούνται και θα φυλάσσονται από τον Πάροχο. Τα αρχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική λειτουργία Παροχής των Ηλεκτρονικών Οικονομικών Υπηρεσιών – finker.

XI. Εξοδα

1. Οι Χρήστες θα πληρώνουν έξοδα για τις παρεχόμενες, από το Σύστημα υπηρεσίες, εγκαίρως και εφ’ άπαξ, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που έχει (εάν έχει) δημοσιευθεί. Τα σχετικά κόστη και οι απαιτήσεις πληρωμών θα αναγράφονται σε καταλόγους, θα κοινοποιούνται με ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις και δύνανται να μεταβάλλονται, από καιρού εις καιρόν. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ, ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΞΟΔΑ, ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ κ.λπ., ΤΟΤΕ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

XII. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

1. Οι όροι και η ερμηνεία του παρόντος διέπεται από τους νόμους του Ηνωμένoυ Βασιλείου και της Ευρωπαικής Ενωσης.
2. Κάθε διαφορά που ανακύπτει επί των Ορων, θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύεται φιλικά. Σε περίπτωση αποτυχίας διευθέτησης με φιλικό διακανονισμό, κάθε μέρος θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εκδίκασης της διαφοράς σε αρμόδιο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου και συγκεκριμένα στην περιοχή που προβλέπεται για την εκδίκαση. Οι Όροι δεν εξαιρούν ούτε περιορίζουν το δικαίωμα των Χρηστών να επιλέξουν άλλο δικαστήριο ανάλογης αρμοδιότητας. Στην περίπτωση που άλλο δικαστήριο ζητηθεί, συνφωνηθεί και επιλεγεί, οι Χρήστες και ο Πάροχος δύνανται να συμφωνήσουν επιπρόσθετους ορους.

XIII. Διάφορα

1. Σε περίπτωση αποτυχίας άσκησης δικαιώματος τινός, ή τυχόν καθυστέρησης στην άσκησή του, ή αποτυχίας αποκατάστασης, δεν δημιουργείται παραίτηση από κάποιο άλλο δικαίωμα ή παραίτηση από προσπάθεια αποκατάστασής του.

2. Εκτός και αν άλλως έχει προσδιορισθεί, ο Πάροχος διατηρεί, ανά πάσα στιγμή, ακέραιο το δικαίωμα αναστολής, τροποποίησης των διατάξεων και/ή την προσθήκη νέων διατάξεων και όρων. Απόσυρση, τροποποίηση ή προσθήκη στους Ορους τίθεται σε ισχύ σε συγκεκριμένη ημερομηνία, μετά από σχετική ειδοποίηση/ανακοίνωση προς τους Χρήστες. Εάν οι Χρήστες δεν αποδέχονται την τροποποίηση ή /και την προσθήκη, μπορούν να υποβάλουν γραπτές αιτήσεις για την διακοπή όλων ή μέρους των Ηλεκτρονικών Οικονομικών Υπηρεσιών – finker, σύμφωνα με τις υφιστάμενες (εάν υπάρχουν) διαδικασίες. Σε περίπτωση κατά την οποία οι Χρήστες δεν απαιτούν, από τον Πάροχο, ρητά την διακοπή/τερματισμό μέρους ή ολων των υπηρεσιών του Συστήματος και διατηρούν, χρησιμοποιούν το Σύστημα ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘Η/ΚΑI ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ, Η ΤΕΘΕΙΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ.

Share

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Bitnami