Menu

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Τελευταία τροποποίηση: 17.04.2018


Το finker δεν παρέχει / εκτελεί υπηρεσίες πληρωμών και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζει διαδικασίες επαλήθευσης – ταυτοποίησης φυσικού προσώπου. Είσαι ελεύθερος να χρησιμοποιήσεις το finker εντελώς ανώνυμα εφ’ όσον αυτό επιθυμείς.

Ζητάμε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά την εγγραφή ως μοναδικό τρόπο ταυτοποίησης του λογαριασμού απαραίτητο για την επανατοποθέτηση/reset του συνθηματικού σε περίπτωση που αυτό λησμονηθεί, για να αποφεύγονται οι αυτόματες ψεύτικες εγγραφές αλλά και για να μπορούμε να σε ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας.

Τα είδη των δεδομένων που συλλέγουμε και σε τί χρησιμοποιούνται.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν είναι ταυτοποιήσιμα. Σε καμμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν σε πληροφορίες ταυτότητας των προσώπων στα οποία – τα δεδομένα – ανήκουν. Πρόκειται για ανώνυμα δεδομένα τα οποία προορίζονται για στατιστική ανάλυση που αφορούν στην αγορά. Τα στατιστικά παράγονται από πληροφορίες που δεν περιλαμβάνουν την ταυτότητα εκείνων από τους οποίους προέρχονται – επειδή ακριβώς οι πληροφορίες δεν είναι ταυτοποιήσιμες – και προορίζονται για τους χρήστες. Στοχος μας είναι τα παραγώμενα στατιστικά να συμβάλουν στην ευρεία και πλήρη ικανοποίηση των χρηστών:

Α. Κατά τρόπο που να βοηθούν στην λήψη εμπορικών/καταναλωτικών αποφάσεων.
Β. Με το να γίνεται έγκαιρη συλλογή, παραγωγή και συνεχή διάθεση ποιοτικών στατιστικών προιόντων.
Γ. Με την καλή οργάνωση των δεδομένων και την διατήρηση της δυναμικής και μεθοδικής επεξεργασίας τους, με στόχο την ποσοτική και ποιοτική σύγκρισή τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή περιόδους.
Δ. Με την εξαγωγή εύστοχων συμπερασμάτων διά της εφαρμογής Ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών έγκυρων μεθοδολογιών και προτύπων, βέλτιστων πρακτικών κ.λπ, που θα διατίθενται στους χρήστες.

Ουδείς, ουδέποτε και με κανένα τρόπο, νομιμοποιείται ή δικαιούται, εκ μέρους ή για λογαριασμό του finker, να ζητήσει από το Χρήστη, (τηλεφωνικά, μέσω e-mail κ.λπ.), να του αποκαλύψει ταυτότητα, κωδικό Χρήστη και κωδικό πρόσβασης, για την είσοδο στην εφαρμογή. Κάθε επικοινωνία / προσπάθεια (τηλεφωνική, μέσω e-mail, κ.λπ.), στην οποία ενδέχεται να ζητηθούν, από τρίτους, στοιχεία ταυτοποίησης Χρήστη, πρέπει να εκλαμβάνεται ως ύποπτη και να αντιμετωπίζεται, αναλόγως.

Η χρήση του λογισμικού βασίζεται στην επιλογή του Χρήστη για την αυτοματοποιημένη μετάδοση των απαραίτητων δεδομένων από τα e-banking του, στην συσκευή που λειτουργεί το λογισμικό. Η διαδικασία μετάδοσης και ανάλυσης των δεδομένων απαιτεί σύνδεση με το διαδίκτυο και πραγματοποιείται με ασφαλή, ανώνυμο, αυτοματοποιημένο και κρυπτογραφημένο τρόπο. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες διαδικτυακές εφαρμογές οι χρήστες δεν πρέπει να κοινοποιούν τα στοιχεία εισόδου τους στο σύστημα σε τρίτους.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων επεξηγεί τι είδους δεδομένα συλλέγει το finker από εσάς, μέσω της αλληλεπίδρασής του μαζί σας και μέσω των υπηρεσιών του, καθώς και πώς χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα.

Οι όροι και η ερμηνεία του παρόντος υπόκειται στους όρους του, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ήτοι του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και όπως έχει συμπληρωθεί με αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, του Ν.3917/2011 περί διατήρησης δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στα πλαίσια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 καθώς και των οδηγιών 95/46/ΕΚ για θέματα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 97/66/ΕΚ για θέματα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα.

Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης ασφαλείας, ιδιωτικότητας (privacy) και εξαπάτησης διώκεται ποινικά.

To finker έχει υλοποιηθεί και παρέχεται από την ITBS – IT & BUSINESS SYSTEMS Ltd., 24 Station Road Bristol, BS11 9TX, United Kingdom, www.itbs-bpm.com. O Πάροχος, δύναται, να τροποποιεί τους όρους χρήσης, να προσθέτει ή και να αφαιρεί υπηρεσίες και λειτουργικότητα από το λογισμικό, με στόχο την προσαρμογή του σε επερχόμενες μεταβολές και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς τους Χρήστες.

Share

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Bitnami