fbpx
 • Εξελίξεις στις ηλεκτρονικές πληρωμές το 2018

  Εξελίξεις στις ηλεκτρονικές πληρωμές το 2018

  Την χρονιά που λήγει σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην βιομηχανία πληρωμών. Κάτω από την πίεση του PSD2 δημιουργήθηκαν νέες μέθοδοι και η ανάγκη για ταχύτερες, πιο έξυπνες και ασφαλέστερες συναλλαγές έγινε επιτακτική. Το 2017 φαντάζει σήμερα σαν το πρώιμο στάδιο που ορίζει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η εξέλιξη και οι αλλαγές στον τρόπο πληρωμών, το 2018.

   

  Μελετώντας προσεκτικά τα πεπραγμένα του 2017, θα διακρίνουμε τις νέες τάσεις.

   

  1.    Πληρωμές εκτός του παραδοσιακού οικοσυστήματος

   

  Η PayPal, επέκτεινε την συνεργασία της με Facebook και Skype, για να συμπεριλάβει peer to peer (1) πληρωμές, που επιτρέπουν στους χρήστες της να αποστέλουν χρήματα μέσω προγράμματος άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (instant messaging), όπως με το Windows Live Messenger.

   

  Οσον αφορά στους παραδοσιακούς οικονομικούς οργανισμούς της ΕΕ, για λόγους συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απόρρέουν από την μεταρρύθμιση PSD2, έχουν αρχίσει την υλοποίηση του “Open Banking” που θα καταστήσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς πληρωμών προσβάσιμους σε τρίτους παρόχους, μη τραπεζικούς. Μετά την εφαρμογή του PSD2 στις αρχές του 2018, αναμένεται να δούμε συμπράξεις μεταξύ τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών/μή τραπεζών.

   

  2.    Πληρωμές και το Internet of things/ΙοΤ

   

  Το 2018 μπορεί να είναι το έτος που θα επαναδιαμορφώσει ριζικά το τοπίο των πληρωμών, με το Internet of things.

   

  Το Internet of things (2) είναι δίκτυο φυσικών αντικειμένων/ειδών, οχημάτων, οικιακών συσκευών και άλλων ειδών, που ενσωματώνει, ηλεκτρονικά, λογισμικό, αισθητήρες και δικτυακή σύνδεση. Η ενσωμάτωση αυτή επιτρέπει  στα είδη αυτά να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν δεδομένα. Κάθε είδος είναι μονοσήμαντα ταυτοποιημένο μέσω δικού του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος το οποίο συλλειτουργεί εντός υφιστάμενης διαδικτυακής υποδομής.

   

  Με δεδομένο ότι ανέπαφες πληρωμές και πληρωμές με κινητό επεκτείνονται, οι εταιρείες επικεντρώνονται σε τρόπους που θα βελτιώσουν την ασφάλεια των συναλλαγών «λειαίνοντας» την δυσάρεστη διαδικασία ταυτοποίησης, με την οποία, σήμερα, δυσανασχετεί ο χρήστης. Τοσο η Visa, όσο και η MasterCard εργάστηκαν κατά το 2017 για να αποκτήσουν προβάδισμα και να γίνουν πρωτοπόροι σε πληρωμές με μεθόδους ταυτοποίησης Internet of Things.

   

  3.    Πληρωμή δόσεων και ευελιξία κερδοφορίας

   

  Τον περασμένο χρόνο ταξιδιωτικές εταιρείες άρχισαν να δανείζουν χρήματα, σε καταναλωτές για τουρισμό και ταξίδια. Πρόκειται για βραχυπρόθεσμα δάνεια που επιτρέπουν σε παραθεριστές να πληρώνουν τις διακοπές τους σε μηνιαίες δόσεις, εντόκως. Η ιδέα κερδίζει έδαφος προς όφελος της Οικονομίας της Διανομής/Sharing Economy (3), που οφείλει την ανάπτυξή της στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, τα Sharing Economy Marketplaces θα ενσωματώνονται με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών/μή τράπεζες, εάν επιθυμούν να προσφέρουν επιλογές δανεισμού on-platform, online.

   

  4.    Αμεσες πληρωμές/Instant payments (4) στην Ευρωπαική Ενωση

   

  Η υιοθέτηση του Single Euro Payments Area (SEPA) Instant Credit Transfer (SCT Inst), που εφαρμόσθηκε το 2017, απετέλεσε σημαντικό βήμα. Συμμετέχουν πάνω από 600 πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών από οκτώ Ευρωπαικές χώρες. Το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει άμεσες σχεδόν διασυνοριακές πληρωμές εμβασμάτων 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες τον χρόνο. Περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και από άλλες χώρες της ΕΕ, αναμένεται να προστεθούν στην λίστα.

   

  Η δυνατότητα αποστολής εμβασμάτων σε πραγματικό χρόνο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις το 2018. Υφιστάμενες τεχνολογίες που ήταν προηγουμένως δύσκολο να χρησιμοποιηθούν (όπως οι peer to peer πληρωμές), έχουν καταστεί κοινότυπες και θα λειτουργήσουν υπέρ της ανάπτυξης τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Είναι, εξ’ άλλου, βέβαιο, ότι το σύστημα των σχεδόν άμεσων πληρωμών θα εξελιχθεί σε πραγματικά άμεσο (real time), ενισχύοντας έτσι τα Ευρωπαικά marketplaces, σε σχέση με τα αντίστοιχα, στις άλλες περιοχές της Γης.

   

  Είναι προφανές, ότι οι εξελίξεις που αναμένονται στο θέμα των πληρωμών το 2018, δεν θα μπορούσαν να διανοηθούν αν δεν υπήρχε η εκθετική βελτίωση μεθόδων και μέσων ασφαλείας. Από τις βελτιώσεις αυτές εξαρτώνται, πλέον, οι τρόποι με τους οποίους θα λειτουργήσουν σημαντικώτατοι τομείς της παγκόσμιας οικονομίας.

   

  Για τους καταναλωτές επί παραδείγματι οι επιπτώσεις αφορούν σε:

   

  •    Εντολή και εκτέλεση πληρωμών 24/7/365 μέρες των χρόνο, με άμεση αποστολή και παραλαβή των χρημάτων.
  •    Βελτιστοποίηση της χρήσης μετρητών, με αυξημένη ευελιξία και άνεση.
  •    Δυνατότητα άμεσων πληρωμών, από άτομο σε άτομο.
  •    Εκτέλεση επειγουσών πληρωμών, ανά πάσα στιγμή.
  •    Δημιουργία καινοτόμων προιόντων παροχής υπηρεσιών πληρωμών, μέσω έξυπνων συσκευών.

   

  Για τις επιχειρήσεις και τις κρατικές υπηρεσίες τα πλεονεκτήματα είναι τα παρακάτω:

   

  •    Εντολή και εκτέλεση πληρωμών 24/7/365 μέρες των χρόνο, με άμεση αποστολή και παραλαβή των χρημάτων.
  •    Βελτίωση της ρευστότητας και της διαδικασίας αντιστοίχισης δεδομένων πληρωμών (reconciliation).
  •    Αποτελεσματική ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών.
  •    Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των κεφαλαίων χρήσης/κίνησης (working capital) και ελαχιστοποίηση της ανάγκης εξωτερικού δανεισμού.
  •    Μείωση της καθυστέρησης πληρωμών και επιτάχυνση της εξόφλησης τιμολογίων.
  •    Αύξηση της απόδοσης των έμμεσων φόρων, της κοινωνικής ασφάλισης και άλλων πληρωμών, που σχετίζονται με το κράτος.

   

  Για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (μή τράπεζες), οι εξελίξεις που αναμένονται το 2018 είναι εξ’ ισου σημαντικές διότι:

   

  •    Αποτελούν κίνητρο για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες (π.χ. μέσω προσφορών προϊόντων προστιθέμενης αξίας προς καταναλωτές, επιχειρήσεις και εμπόρους).
  •    Ενδυναμώνουν τις σχέσεις με υφιστάμενους πελάτες και την επέκταση σε νέους.
  •    Διασφαλίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά και
  •    Υποχρεώνουν να παραμείνουν ανθεκτικοί στις εξελίξεις  με συνεχώς ανανεούμενες τεχνολογικές και λειτουργικές δομές, που επιτρέπουν σε χρήστες και επιχειρήσεις φιλική, λειτουργική, ασφαλή και εμπιστευτική πρόσβαση, σε υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων.

   

  Βάσει της PSD2 οδηγίας, οι τράπεζες, από 13-01-18, θα έχουν επισήμως την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των συναλλαγών και την εμπιστευτικότητα (privacy) των δεδομένων, με το σκεπτικό ότι εκτελούνται μέσα από διαύλους δικών τους  συστημάτων καi τα χρήματα κρατούνται από αυτές. Τα συστήματα «μη Τραπεζών» θα υποχρεούνται σε τήρηση των αναγκαίων προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας τους στο διαδίκτυο και τις διεπαφές τους/hand shaking, με τα τραπεζικά APIs.

   

  Σήμερα δεν εκτελούνται, συναλλαγές μέσω του finker. Οταν οι τράπεζες είναι έτοιμες θα προστεθούν. Ο χαρακτήρας του finker παραμένει, επί του παρόντος, εποπτικός με κατηγοριοποιήσεις ταξινομήσεις και στατιστικά.

   

  Με τον χαρακτήρα αυτό, οι διεπαφή του με τα e-banking είναι μόνο μία. Γίνεται εντός Microsoft Azure cloud (5) και καλύπτεται από τις προδιαγραφές ασφαλείας και του περιβάλλοντος αυτού. Ετσι, η άντληση δεδομένων κινήσεων/συναλλαγών από τους τραπεζικούς  λογαριασμούς  των χρηστών είναι ασφαλής, διότι πληρούνται όλοι οι κανόνες και προυποθέσεις εμπιστευτικότητας, του περιβάλλοντος λειτουργίας.

   

   

   

  (1)    peer-to-peer (ή P2P) είναι ένα δίκτυο που επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους υπολογιστές να μοιράζονται τους πόρους τους ισοδύναμα. Το δίκτυο αυτό χρησιμοποιεί την επεξεργαστική ισχύ, τον αποθηκευτικό χώρο και το εύρος ζώνης (bandwidth) των κόμβων. Όλοι οι κόμβοι του δικτύου έχουν ίσα δικαιώματα. Πληροφορίες που βρίσκονται στον ένα κόμβο, ανάλογα με τα δικαιώματα που καθορίζονται, μπορούν να διαβαστούν από όλους τους άλλους και αντίστροφα.

   

  (2)    Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το 2020, στο Internet of Things (ΙοΤ), θα συμμετέχουν περίπου 30 δισεκατομμύρια αντικείμενα και ότι η συμμετοχή του στην παγκόσμια αγορά θα φθάσει τα 7,1 τρισεκατομμύρια δολλάρια.

   

  (3)    Η Οικονομία της Διανομής/Sharing Economy γνωστή και ως peer to peer αφορά σε δραστηριότητες απόκτησης, προμήθειας ή διανεμημένης πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, που παρέχονται με την βοήθεια on line platforms. Η Sharing Economy οφείλει την ανάπτυξή της στη εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι καταναλωτές μπορούν να μοιράζονται ιδέες προιόντα και υπηρεσίες, χωρίς ενδιάμεσους, μειώνοντας, έτσι, το κόστος των αγορών και αποκτώντας νέες εμπειρίες.

   

  Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Μαρτιν Νοβακ, που μελετά τα θεμέλια της εξέλιξης, υποστήριξε, σε πρόσφατο άρθρο του στο Scientific American, ότι η ιστορία της ανθρωπότητας βασίζεται τόσο στον ανταγωνισμό όσο και στη συνεργασία. Η έρευνα του καθηγητή δείχνει ότι όσοι συνεργάζονται – ακόμη και εκείνοι που το κάνουν με δικά τους έξοδα – με την πάροδο του χρόνου αποκομίζουν κέρδη.

   

  Στο πρόσφατο βιβλίο Give and Take: Why Helping Others Drives Our Success, ο ερευνητής Adam Grant καταρρίπτει την ιδέα ότι οι δωρητές είναι απλά αλτρουιστές και αντ ‘αυτού υποστηρίζει ότι όσοι “δίνουν πρώτοι λαμβάνουν συχνά καλύτερη θέση για να επιτύχουν αργότερα, περισσότερα“.

   

  (4)    Οι Αμεσες Πληρωμές θα αυξήσουν δραστικά την ταχύτητα εκτέλεσης και παραλαβής των εμβασμάτων, στην ΕΕ. Ο χρόνος αναμονής σήμερα είναι μία εργάσιμη μέρα. Με την αναμενόμενη βελτίωση τα χρήματα θα είναι άμεσα διαθέσιμα στον δικαιούχο, με ταχύτητες όπως αυτές των άμεσων επικοινωνιών.

   

  (5)    Ο ρόλος των clouds έχει αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι σύγχρονες πληροφορικές υποδομές. Τα παραδοσιακά, ιδιωτικά και πανάκριβα σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους συστήματα εξήντηλησαν δυνατότητές και τα προβληματικά περιθώρια ασφάλειας τους και δίνουν την θέση τους στα clouds. Πρόκειται για Infrastructure as a Service (IaaS), που επιτρέπει ευέλιγκτο computing, κατά παραγγελία. Οι χρήστες ζητούν από παρόχους  υπηρεσιών cloud, υποδομές υπολογιστικών συστημάτων, αποθήκευσης και υπηρεσιών, χωρίς να χρειάζεται να τις αναπτύξουν τοπικά οι ίδιοι. Και ρυθμίζουν την χρήση τους ανάλογα με τις μεταβολές του φόρτου εργασίας που χρειάζονται για να λειτουργήσουν.

   

  Comments are closed.

Bitnami