fbpx
 • Open Banking – H αλλαγή στο τραπεζικό σύστημα που γνωρίσαμε.

  Open Banking – H αλλαγή στο τραπεζικό σύστημα που γνωρίσαμε.

  New Banking versus Old Banking?

   

  Μπορεί ΝΑΙ, μπορεί και ΟΧΙ! Εξαρτάται από τον τρόπο που θα το δείς! Κατά την δική μας άποψη, μάλλον για όψεις του ιδίου νομίσματος πρόκειται. Το Νέο χρειάζεται το Παλιό και το Παλιό θα ωφεληθεί από το Νέο!

   

  Οι ειδικοί, πάντως, θεωρούν ότι το παραδοσιακό e-banking είναι σύστημα τραπεζο-κεντρικό, που αποσκοπεί στην προάσπιση των τραπεζικών συμφερόντων και ότι το “Open Banking” θα είναι πελατο-κεντρικό, θα τάσσεται, δηλαδή, υπέρ των συμφερόντων του καταθέτη – καταναλωτή.

   

  Δεν θα εξετάσουμε το θέμα με αντιπαλότητες που, δημοσιογραφικά, όπως κάθε ίντριγκα, πουλάνε. Δεν θα θέσουμε το ερώτημα ποιος, τελικά, θα επικρατήσει. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την πραγματική διάσταση του θέματος, δηλαδή τί κάνει ή τί θα κάνει ο καθένας, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι και οι δύο πάροχοι (τράπεζες και τρίτοι), εκκινούν από τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες, ως γνωστόν, παράγονται και διατίθενται από τις τράπεζες, τα δε χρήματα πάντα θα διακινούνται μέσω αυτών, πράγμα που προσδίδει πλεονέκτημα θέσης.

   

  Διαφέρουν στο ότι οι μεν τράπεζες έχουν τα χρήματα, την ευθύνη της ασφάλειας και την εμπιστοσύνη των πελατών, ενώ οι μή τράπεζες παρά το γεγονός ότι δεν έχουν την ευθύνη της φύλαξης, δεν υποβάλλουν αιτήματα εκτέλεσης πληρωμών όταν είναι πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (Account Information Service Providers/AISPs), δεν περιβάλλονται, ακόμη, με την απαραίτητη εμπιστοσύνη του κοινού.

   

  Xρησιμοποιούμε επί τούτου την διατύπωση «υποβάλλουν αιτήματα εκτέλεσης πληρωμών», για να τονίσουμε ότι ένας πάροχος υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών  (Payment Initiation Service Provider/PISP) δεν κάνει πληρωμές, αλλ’ απλά εισάγει από το σύστημά του αίτημα εκτέλεσης πληρωμων, στο σύστημα της τράπεζας και η τράπεζα αναλαμβάνει να το διεκπεραιώσει. Ο δε πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (AISP) ούτε καν υποβάλει!

   

  Οπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα, ένας από τους βασικούς στόχους του Open Banking είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου παρέχοντας νέα περιβάλλοντα έρευνας αγοράς, σύγκρισης προϊόντων και εναλλακτικών τρόπων πληρωμών.

   

  Δεν θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τις διαφορές μεταξύ τραπεζο-κεντρικού συστήματος και πελατο-κεντρικού όπως το Open Banking. Το τραπεζο-κεντρικό είναι αυτό που σήμερα βλέπουμε στα e-banking των τραπεζικών μας λογαριασμών και ως πελατο-κεντρικό θα πρέπει να θεωρήσουμε υπηρεσίες, που παρέχονται από τρίτους, συνεργαζόμενους με τράπεζες, πάροχους (π.χ. AISP), που δίνουν έμφαση στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ εισοδημάτων – αναγκών – κατανάλωσης και βοηθούν τους καταναλωτές να επιλέγουν και να διαχειρίζονται τις δαπάνες τους με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:

   

  1. Το συνολικό του εισόδημα και το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου αυτό διαμορφώνεται, από τις επί μέρους εισρροές.
  2. Την δυνατότητα και ευχέρεια έγκαιρης αντιμετώπισης πάγιων δαπανών όπως επί παραδείγματι λογαριασμών ηλεκτρικού, νερού, τηλεφώνων, ενοικίου, κοινοχρήστων, που θεωρούνται ανελαστικές.
  3. Τις προβολές ευχέρειας ή δυσχέρειας έγκαιρης ανταπόκρισης σε απαιτήσεις πληρωμών, λόγω μεταβολής ή χρονικής μετατόπισης εισοδηματικών εισρροών.
  4. Τις κατηγοριοποιήσεις των δαπανών και την επιλογή των κατηγοριών που επιδέχονται περικοπές.
  5. Την δημιουργία εισοδηματικού και καταναλωτικού προφίλ, για προσωπική χρήση.
  6. Την λήψη και διαχείριση εκπτωτικών προσφορών, τον προγραμματισμό αγορών με στατιστικές προβολές των εκπτώσεων (που ενισχύει τις έρευνες αγορών), σε σχέση με τα αναγκαία ποσά και τις χρονικές στιγμές που αναμένεται να έχουν εξοικονομηθεί.

   

  Η διαχείριση των παραπάνω παραμέτρων πρώτιστα αφορά στην σωστή επεξεργασία πληροφοριών που αντλούνται από τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται από συστήματα των AISPs (πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού), ώστε να εμφανίζουν τα ζητούμενα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, με σκεπτικό ότι κλειδί της καλής οικονομικής διαχείρισης είναι οι καλά επεξεργασμένες πληροφορίες.

   

  Οι PISPs , οι παρέχοντες, δηλαδή, υπηρεσίες πληρωμών, πρέπει, λογικά, να είναι και AISPs, για να κάνουν την διαφορά. Η εκτέλεση πληρωμών, από μόνη της, δεν είναι ιδιαιτέρως σημαντική, διότι είναι επιστέγασμα διευρεύνησης απλών δυνατοτήτων του τύπου «έχω να πληρώσω ή δεν έχω να πληρώσω», που ήδη φαίνονται στα υπάρχοντα e-banking. Οσο μάλιστα αυξάνονται οι πάγιες εντολές πληρωμών, οι PISPs θα αποδυναμώνονται προς όφελος των AISPs!

   

  Η ανάλυση των πληροφοριών στο finker γίνεται πολυδιάστατα. Και τούτο διότι η επιτυχής ανάλυση είναι προϋπόθεση για τον καθορισμό της ευχέρειας, της δυσχέρειας, της πρόβλεψης, των προτεραιοτήτων, των ενεργειών, της ταξινόμησης και των δράσεων για βελτιστοποίηση της οργάνωσης και εκτέλεσης των πληρωμών. Αυτή η ανάλυση, δεν παρέχεται, σήμερα, από τα τραπεζικά e-banking.

   

  Στο finker, οι παραπάνω παράγοντες αναλύονται και συντίθενται με ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων για να εξαχθούν σαφή και πρακτικά συμπεράσματα. Ετσι, στις αναλύσεις μας συμμετέχουν:

   

  • Το ύψος των ποσών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές εισοδήματος και η συμβατικές ημερομηνίες εισρροής τους
  • Οι αποκλίσεις από τις συμβατικές ημερομηνίες εισρροών και το πώς επιρρεάζουν τις πληρωμές δαπανών.
  • Η ταξινόμηση εισοδημάτων και δαπανών σε κατηγορίες
  • Οι περιπτώσεις τμηματικών καταβολών εισοδημάτων και πληρωμής δαπανών
  • Ο διαχωρισμός των δαπανών σε ανελαστικές και ελαστικές
  • Οι γενικές σχέσεις μεταξύ εισοδημάτων και δαπανών.
  • Οι μεταβολές στις σχέσεις δαπανών ανά κατηγορία.
  • Η αυτόματη δημιουργία επιπέδων εισοδηματικής και καταναλωτικής επάρκειας.
  • Η ποιοτική διαχείριση των διαθεσίμων ορίων δαπανών στις πιστωτικές κάρτες.

   

  Καθώς και:

   

  • Τα ανά πάσα στιγμή συνολικό διαθέσιμο όλων των τραπεζικών λογαριασμών.
  • Τα τρέχοντα διαθέσιμα υπόλοιπα σε κάθε λογαριασμό ξεχωριστά και τα διαθέσιμα όρια δαπανών με πιστωτικές κάρτες.
  • Οι αναλήψεις μετρητών
  • Η συνολική χρήση μετρητών από αναλήψεις, ανά μήνα.
  • Οι Μ.Ο. δαπανών παρελθόντων μηνών ανά κατηγορία.
  • Οι αυξήσεις και μειώσεις εισοδημάτων και δαπανών συνολικά και ανά κατηγορία
  • Προβλέψεις υποχρεώσεων πληρωμών με βάση στατιστικά
  • Πάγιες εντολές πληρωμών και πληρωμές με δόσεις
  • Δεσμεύσεις ποσών για πληρωμές
  • Ειδοποιήσεις περί έλλειψης χρημάτων για έγκαιρες πληρωμές
  • Συμβουλές – προτάσεις, για έγκαιρη αποκατάσταση οικονομικής δυσπραγίας κ.λπ.

   

  Πώς λοιπόν διαμορφώνεται η νοοτροπία των καταναλωτών εν όψει των επικειμένων μεταρρυθμίσεων στην διάθεση και επεξεργασία των τραπεζικών δεδομένων που αναφέρουμε παραπάνω?

   

  Η Accenture UK, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (University College of Dublin), εξέδωσε μελέτη που αποκαλύπτει αρχικές αντιδράσεις, συμπεριφορές και απόψεις των καταναλωτών – στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, σχετικά με τους νέους τρόπους παροχής οικονομικών υπηρεσιών, από μή τράπεζες.

   

  Στα συμπεράσματα της μελέτης μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:

   

  Το ταξίδι προς την υλοποίηση του PSD2 και η άφιξη των νέων AISPs και PISPs στην σκηνή των οικονομικών υπηρεσιών, μόλις έχει αρχίσει. Το είδος των νέων υπηρεσιών έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στους καταναλωτές. Το ενδιαφέρον αυτό, με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι καταναλωτές θα βλέπουν στην αγορά τα οφέλη του ανταγωνισμού, θα αυξάνεται.

   

  Και ολοκληρώνεται με την παρακάτω διατύπωση:

   

  …. το ξεκάθαρο είναι ότι έχουμε μπροστά μας μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο. Η Accenture μέγιστα ενδιαφέρεται να βοηθήσει τους πελάτες της να πλοηγηθούν ανάμεσα* και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες από αυτά τα νέα data και τις αντίστοιχες υπηρεσίες πληροφόρησης και πληρωμών.

   

  Τα οποία συμπεράσματα, επειδή, ακριβώς, προέρχονται από ένα παγκόσμιο παίκτη consulting, professional services και leader in Core Banking Services (με εμπειρία από 200 και πλέον προγράμματα core banking transformation), δείχνουν το βάθος και την αξία της μεταρρύθμισης.

   

  * εννοεί ανάμεσα στο παραδοσιακό e-banking και το Open Banking

   

  Comments are closed.

Bitnami